Πρόσκληση: Μέρα ΣυμπληρωματικήςΚατανομής Θέσεων (Λεμεσός & Λευκωσία)