Ημερίδα για την Εκπαιδευτική Μεταρρύθμιση στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου