Erasmus Staff Mobility

Erasmus Staff Mobility

Η καθηγήτρια του Cyprus College Μαίρη Κουμπαρή, επισκέφθηκε το ίδρυμα  Vilniaus Kolegija / University of Applied Sciences, Lithuania, όπου συζητήθηκαν θέματα συνεργασίας και προώθησης της κινητικότητας φοιτητών και καθηγητών, στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus+.

Το Erasmus ιδρύθηκε το 1987 και ενισχύει την συνεργασία μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από τότε μέχρι σήμερα η δράση του στον τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης είναι αναμφίβολα σημαντική. 

Η κινητικότητα ανάμεσα στα συνεργαζόμενα Ιδρύματα του προγράμματος Erasmus+, στοχεύει στην ανάπτυξη δεξιοτήτων, στον εκσυγχρονισμό και την βελτίωση της ποιότητας εκπαίδευσης.