Εκπαιδευτικό Προσωπικό

Εκπαιδευτικό Προσωπικό

Το Cyprus College Λεμεσού προκηρύσσει θέσεις πλήρους απασχόλησης για Εκπαιδευτικό Προσωπικό  στα ακόλουθα γνωστικά αντικείμενα:
 
Πρόγραμμα Πληροφορικής (BSc Computer Science) 
 
 • Networks
 • Software Engineering 
 
Καθήκοντα και ευθύνες:
 
 • Ακολουθεί την εκμάθηση και τις διαδικασίες διδασκαλίας, όπως αυτές ορίζονται από τη διεύθυνση  του Κολεγίου  
 • Εφαρμόζει   το μοντέλο μάθησης του Κολεγίου και παραδίδει το πρόγραμμα σπουδών
 • Προσφέρει καθοδήγηση στους φοιτητές κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής τους σταδιοδρομίας
 • Εποπτεύει και διευκολύνει τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες με τη χρήση της τεχνολογίας
 • Συνεργάζεται με άλλα τμήματα του Κολεγίου και συμβάλει στην εφαρμογή των ακαδημαϊκών προγραμμάτων
 
Προσόντα που απαιτούνται: 
 
 • Διδακτορικό ή Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών  στα συγκεκριμένα γνωστικά αντικείμενα
 • Επαρκής εμπειρία  στην διδασκαλία και την έρευνα
 • Εξαιρετικές δεξιότητες στη γραπτή και προφορική επικοινωνία (Ελληνικά και Αγγλικά)
 • Πολύ καλές διαπροσωπικές ικανότητες
 • Επαγγελματική  συμπεριφορά και δεξιότητες παρουσίασης
 • Δεξιότητες διαπολιτισμικών ικανοτήτων
 • Δυνατότητα καθοδήγησης και στήριξης των φοιτητών
 • Δυναμική προσωπικότητα με καινοτόμες ιδέες και ομαδικό προσανατολισμό 
 
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν τα ακόλουθα:
 
• Επιστολή στην οποία να φαίνεται το γνωστικό αντικείμενο  για το οποίο ενδιαφέρονται.
• Βιογραφικό Σημείωμα
• Αποδεικτικά στοιχεία των προσόντων τους 
• 2 Συστατικές επιστολές 
 
Υποβολή αιτήσεων:
 
Οι αιτήσεις  να υποβάλλονται στο Cyprus College Λεμεσού  μέχρι τη Παρασκευή, 28 Ιουλίου 2017, στη ηλεκτρονική  διεύθυνση: Limassol@Cycollege.ac.cy  Τηλ: +357 25867300