Υποτροφίες για το ACA (ICAEW) από την Deloitte σε συνεργασία με τη Σχολή Επαγγελματικών Σπουδών

Υποτροφίες για το ACA (ICAEW) από την Deloitte σε συνεργασία με τη  Σχολή Επαγγελματικών Σπουδών

Η Σχολή Επαγγελματικών Σπουδών του Cyprus College σε συνεργασία με την Deloitte Κύπρου, προσφέρει για ακόμη μια χρονιά 5 υποτροφίες σε απόφοιτους πανεπιστημίων που επιθυμούν να παρακολουθήσουν το επαγγελματικό πρόγραμμα σπουδών ACA του ICAEW και μετά από επιτυχή ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου σπουδών να εργοδοτηθούν από την Deloitte Κύπρου.

Οι φοιτητές που θα περάσουν με επιτυχία τη διαδικασία επιλογής, θα υπογράψουν σύμβαση με την Deloitte Κύπρου η οποία θα αναλάβει όλα τα έξοδα παρακολούθησης και εξέτασης του κάθε μαθήματος (για το πρώτο εγχείρημα). Το επαγγελματικό πρόγραμμα σπουδών ACA του ICAEW περιλαμβάνει 15 μαθήματα. Οι παραδόσεις για τα πρώτα 12 θα γίνουν σε συνθήκες πλήρους φοίτησης, στη Σχολή Επαγγελματικών Σπουδών του Cyprus College στη Λευκωσία ή στη Λεμεσό (αρχίζοντας από το δεύτερο εξάμηνο του 2017). Αφού διεξέλθουν επιτυχώς τις εξετάσεις, οι 5 φοιτητές θα εργοδοτηθούν από την Deloitte Κύπρου ως εκπαιδευόμενοι λογιστές (ACA trainees) για να ολοκληρώσουν τα τελευταία 3 μαθήματα. Στόχος είναι να αποκομίσουν την απαραίτητη εμπειρία ούτως ώστε να αποκτήσουν τον τίτλο του εγκεκριμένου λογιστή.

Αιτήσεις γίνονται αποδεκτές μέχρι και τις 6 Δεκεμβρίου 2016. Για περισσότερες λεπτομέρειες και έντυπα αιτήσεων, μπορείτε να αποταθείτε στην ιστοσελίδα http://sps.cycollege.ac.cy/ ή στο τηλέφωνο 22 713230.

Το ICAEW (Institute of Chartered Accountants in England and Wales) είναι ένας παγκοσμίου κύρους επαγγελματικός οργανισμός λογιστών. Σημειώνεται, με την ευκαιρία, ότι η Σχολή Επαγγελματικών Σπουδών του Cyprus College προσφέρει την ευκαιρία απόκτησης επαγγελματικών τίτλων που θα αποκτούσε κάποιος εάν επέλεγε ανάλογες σπουδές στο εξωτερικό. Και αυτό, με πολύ χαμηλότερο κόστος σπουδών. Ο επαγγελματικός τίτλος μετά από σπουδές στη Σχολή Επαγγελματικών Σπουδών του Cyprus College είναι διεθνώς αναγνωρισμένος αφού απονέμεται μετά από επιτυχία σε παγκόσμιες εξετάσεις του ίδιου του ICAEW. H μακρόχρονη πείρα, η τακτική παρακολούθηση εκπαιδευτικών σεμιναρίων στο Hνωμένο Bασίλειο από το εκπαιδευτικό προσωπικό και ο αυστηρός έλεγχος, στη διδασκαλία που προσφέρεται εξασφαλίζουν την παροχή ποιοτικής εκπαίδευσης, στις επαγγελματικές σπουδές. Η Σχολή Επαγγελματικών Σπουδών για περίοδο πέραν των 30 ετών προσφέρει εκπαίδευση για την απόκτηση επαγγελματικών τίτλων σπουδών (ACCA, ACA, CAT, CFA) και διοργανώνει σεμινάρια για συνεχή επαγγελματική ανάπτυξη (CPD).