Μέρα Γνωριμίας

  Το Cyprus College σας προσκαλεί στη «Μέρα Γνωριμίας» που διοργανώνει στη Λεμεσό, Παρασκευή 6 Σεπτεμβρίου 2013, 4:00-8:00 μμ. στις εγκαταστάσεις  του Cyprus College στη Λεμεσό. Ενδιαφερόμενοι σπουδαστές θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση εισδοχής προσκομίζοντας αντίγραφο του απολυτηρίου Μέσης Εκπαίδευσης.