Ημέρα Γνωριμίας

Το CyprusCollegeδιοργανώνει «Mέρα Γνωριμίας», την Πέμπτη 7 Ιουλίου 2011, από τις 5:00-8:00μ.μ. στο Πολιτιστικό Κέντρο του Eυρωπαϊκού Πανεπιστήμιου Κύπρου στη Λευκωσία.
 
Κατά τη διάρκεια της «Mέρας Γνωριμίας», Εκπαιδευτικοί Σύμβουλοι και Καθηγητές θα ενημερώνουν για:
 
  • Τα αναλυτικά προγράμματα σπουδών
  • Τις τάσεις καιπροοπτικές εργοδότησης
  • Τις υποτροφίες ή/και την οικονομική ενίσχυση που προσφέρει το Cyprus College
        
Ενδιαφερόμενοι σπουδαστές θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση εισδοχής προσκομίζοντας αντίγραφο του απολυτήριου Λυκείου.
 
Το CyprusCollegeθα προσφέρει μείωση διδάκτρων 15%, για την ακαδημαϊκή χρονιά 2011-2012, στους αιτητές που θα καταβάλουν την προκαταβολή των €855 έναντι των διδάκτρων τους τη «Mέρα Γνωριμίας».

Related Documents