Γενικές Πληροφορίες Αναφορικά με την Παροχή της φοιτητικής Χορηγίας

Οι φοιτητές θα μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους στο Υπουργείο Οικονομικών, μετά την 28η Φεβρουαρίου 2011 όπου και θα είναι έτοιμα τα ειδικά πιστοποιητικά εγγραφής από το πανεπιστήμιο.
 
Οι φοιτητές για να μπορούν να πάρουν τα αναγκαία πιστοποιητικά, θα πρέπει να έχουν εξοφλημένες τις οικονομικές τους υποχρεώσεις στο πανεπιστήμιο για το Fall Semester (Χειμερινό Τετράμηνο) 2010 ως επίσης και το 50% των διδάκτρων για το Spring Semester (Εαρινό Τετράμηνο)  2011 μέχρι την πιο πάνω ημερομηνία.
 
Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές μπορούν να προμηθεύονται την αίτηση του Υπουργείου Οικονομικών και τα πρωτότυπα πιστοποιητικά εγγραφής από το Student Relationship Center (Φοιτητικό Κέντρο).
 
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε όπως επικοινωνείτε στο τηλέφωνο 22-713200.