Εγγραφές

Εγγραφές

Η εγγραφή σε τετράμηνο προϋποθέτει ότι πληρούνται τα απαραίτητα κριτήρια. Ως εκ τούτου, η προκαταβολική εγγραφή, περιλαμβανομένης της καταβολής διδάκτρων και τελών, θεωρείται άκυρη αν σε μεταγενέστερο στάδιο ο φοιτητής κριθεί μη επιλέξιμος λόγω διδακτικών, οικονομικών ή πειθαρχικών λόγων. Λεπτομερείς πληροφορίες για τη διαδικασία εγγραφών του Κολλεγίου ανακοινώνονται από τη Γραμματεία πριν από κάθε τετράμηνο. Οι φοιτητές οφείλουν να έχουν υπόψη τα εξής γενικά σημεία σε σχέση με την εγγραφή:

  • Η εγγραφή στο τετράμηνο πραγματοποιείται σύμφωνα με το Πρόγραμμα Εγγραφών. Οι φοιτητές που δεν εγγράφονται σύμφωνα με το συγκεκριμένο πρόγραμμα επιβαρύνονται με τέλη καθυστερημένης εγγραφής. ( Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευτείτε το Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο στο παρόν Δελτίο).
  • Το έντυπο Προσωπικών Δεδομένων Φοιτητή και το έντυπο Εγγραφής κατατίθενται στο Κέντρο Εγγραφών.
  • Αλλαγή εγγραφής σε μάθημα μπορεί να γίνει μόνο με τη συμπλήρωση του εντύπου «ΠΡΟΣΘΕΣΗ/ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ».
  • Η αφαίρεση μαθήματος δεν μπορεί να γίνει μόνο με διακοπή της παρακολούθησης (Βλ. την ενότητα «Απόσυρση από Μάθημα» στο παρόν Δελτίο).
  • Η προθεσμία ΠΡΟΣΘΕΣΗΣ ή ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ μαθήματος είναι η τελευταία μέρα της δεύτερης βδομάδας μαθημάτων για το Φθινοπωρινό και το Εαρινό Τετράμηνο, και η τελευταία μέρα της πρώτης βδομάδας μαθημάτων για την Καλοκαιρινή Περίοδο.
  • Η τελευταία μέρα απόσυρσης από μάθημα είναι η τελευταία μέρα της 8ης βδομάδας μαθημάτων για το Φθινοπωρινό και το Εαρινό Τετράμηνο, και η τελευταία μέρα της τρίτης βδομάδας μαθημάτων για την Καλοκαιρινή Περίοδο.
  • Κανένας φοιτητής δεν δικαιούται να εγγραφεί σε μάθημα αν δεν πληρούνται οι συγκεκριμένες προϋποθέσεις για το συγκεκριμένο μάθημα.

Όλοι οι νεοεισερχόμενοι φοιτητές παίρνουν φοιτητική ταυτότητα τρεις βδομάδες μετά την εγγραφή τους.

Σχετικά Αρχεία

 
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Περισσότερες πληροφορίες. Συμφωνώ Μάθε περισσότερα